HADİSLERDE MEHDİ(AS.) VE AHİRZAMAN

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN HAZIRLANMIŞTIR.

Tag Archives: Tam

No Thumbnail

Hz. Mehdi (as)’ın gelişini gösteren yüzlerce alameti görmezlikten gelenler, Hz. Mehdi (as)’la birlikte meleklerin geldiğini görseler de inanmazlar

Ahir zamanda neler yaşanacağı, hangi olayların gelişeceği, hangi durumların oluşacağı Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde hayranlık uyandırıcı bir detayla haber verilmiştir ve bu haberlerin her biri tek tek gerçekleşmiştir. Peygamberimiz (sav)’in bundan 1400 yıl önce haber verdiği olayların, tam tarif ettiği şekilde günümüzde gerçekleşiyor olması, Allah’ın Peygamberimiz

No Thumbnail

İki Ulu’l Azm Peygamber olan Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed (sav) arasında 571 yıl vardır, Hz. Mehdi (as) da İmam Rabbani hazretlerinden yaklaşık 400 yıl sonra gelecektir

Bazı kimseler Hz. Mehdi (as)’ın İmam Rabbani Hazretlerinden yaklaşık 400 yıl sonra gelmesinin, İmam Rabbani’nin değerini azalatacağını düşünmekte ve Hz. Mehdi (as)’ın İmam Rabbani’den 1000 yıl sonra gelmesi gerektiğini iddia etmektedirler. Oysa Hz. Mehdi (as)’ın İmam Rabbani Hazretlerinden yaklaşık 400 yıl sonra gelmesi, Rabbani Hazretlerinin

No Thumbnail

Üstad Hz. Mehdi (a.s.)’a derin bir sevgi ve saygıyla bağlıdır, onun öncü bir askeri ve yardımcısıdır

Üstad Hz. Mehdi (a.s.)’a aşkla, derin bir sevgi ve sadakatle bağlı bir şahıs olmasına rağmen ve kendisi bizzat Risalelerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın hizmetkarı, öncü askeri, dümdarı olduğunu ifade edek ona olan sevgisini, saygısını, hayranlığını çok açık bir şekilde ifade ederken, Üstad’ı -kendi iradesi dışında- sanki

No Thumbnail

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri ve Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri’nin Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun bu yüzyılda olacağına dair ifadelerinden bazıları

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN: (1888-1959) El hadis: fe tüba lil gureba” (Müslim, Tırmizi) Ne mutludur garip kimseler için. Evladlarım bu ilimleri öğrenirken çekilen sıkıntılar ve mahrumiyetler bilinsin ki, ilerde tecelli edecek lutuf ve ihsanın derecesiyle alakadardır. Şu anda sizler, istikbaldeki günlerinize kıyasla hayatınızın en çilekar zamanını

No Thumbnail

Bediüzzaman kendisinin ‘Ahir zamanın büyük Mehdisi’ olmadığını delilleriyle birlikte açıklamıştır

Yakın tarihin en büyük İslam alimlerinden biri ve Hicri 13. yüzyılın müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde, Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)’in hadisleri doğrultusunda Ahir Zaman’a yönelik çok önemli bilgiler vermiştir. Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı’nın pek çok yerinde, Hz. Mehdi (a.s.)’ın hangi tarihlerde ve nasıl